KoLiber odcina się od zniżek

Szanowni organizatorzy akcji „Przywracamy ulgi dla studentów„!

Otrzymaliśmy wiadomość iż w trakcie Państwa audycji Studenteria (poświęconej zniżkom dla studentów) koordynator akcji zbierającej podpisy pod projektem ustawy przywracającej zniżki kolejowe i autobusowe wymienił nasze Stowarzyszenie jako popierające tę akcję.

Chcielibyśmy oświadczyć, iż Stowarzyszenie KoLiber nie popiera tych działań, a roszczeniowa argumentacja koordynatora nijak nie przystaje do naszego światopoglądu.

Domagamy się wyjaśnienia w eterze tej sytuacji, a także pisemnego sprostowania, które będziemy mogli prezentować jako odpowiedź na liczne zapytania naszych zaskoczonych sympatyków. Prosimy także o informację kto dokładnie przypisywał sobie nasze poparcie.

Z poważaniem
Mateusz Budziakowski
Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia KoLiber

Szanowni organizatorzy akcji „Przywracamy ulgi dla studentów„!

Otrzymaliśmy wiadomość iż w trakcie Państwa audycji Studenteria (poświęconej zniżkom dla studentów) koordynator akcji zbierającej podpisy pod projektem ustawy przywracającej zniżki kolejowe i autobusowe wymienił nasze Stowarzyszenie jako popierające tę akcję.

Chcielibyśmy oświadczyć, iż Stowarzyszenie KoLiber nie popiera tych działań, a roszczeniowa argumentacja koordynatora nijak nie przystaje do naszego światopoglądu.

Domagamy się wyjaśnienia w eterze tej sytuacji, a także pisemnego sprostowania, które będziemy mogli prezentować jako odpowiedź na liczne zapytania naszych zaskoczonych sympatyków. Prosimy także o informację kto dokładnie przypisywał sobie nasze poparcie.

Z poważaniem
Mateusz Budziakowski
Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia KoLiber