Już drugiego lipca o godzinie 14:00 będziemy prezentowali nasz raport „Demografia a system emerytalny” na posiedzeniu seminaryjnym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sali nr 102 w gmachu Senatu. Posiedzenie będzie można obejrzeć na transmisji online: http://www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje/

Porządek obrad

  1. Demografia a system emerytalny – prezentacja raportu Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. (http://analizy.koliber.org/nasze-raporty/)
  2. Informacja Ministra Finansów oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rządowym raporcie o systemie emerytalnym i przyszłości OFE.

W posiedzeniu wezmą udział profesorowie Szkoły Głównej Handlowej: Marek Góra i Leokadia Oręziak oraz przedstawiciele rządu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Zdaniem ekspertów Stowarzyszenia KoLiber, obecny system emerytalny jest niewydolny, a alternatywą, którą proponują, jest system repartycyjno-alimentacyjny, w którym wysokość świadczenia emerytalnego rodziców jest uzależniona od uśrednionych zarobków ich dzieci. 

Program posiedzenia:

  • 14.00 Przedstawienie raportu Stowarzyszenia KoLiber
  • 14.35 Pytania i odpowiedzi
  • 14.45 Wystąpienie – prof. Marek Góra (SGH)
  • 14.55 Wystąpienie – prof. Leokadia Oręziak (SGH)
  • 15.05 Informacja Ministra Finansów oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rządowym raporcie o systemie emerytalnym i przyszłości OFE
  • 15.30 Dyskusja
  • 16.30 Zakończenie