Goniec Wolności – zapraszamy do współpracy!

W związku z pozytywnym przyjęciem nowego numeru lubelskiego „Gońca wolności” pojawił się projekt by przekształcić to pismo w periodyk ogólnoKoLibrowy. Prosimy wszystkich chętnych KoLibrantów o przesyłanie artykułów, wywiadów, felietonów, opisów działalności w swoim Oddziale itp. Temat wiodący najbliższego numeru – PRL (czt stosunek do PRLu jest ważny, wpływ myślenia prlowskiego na elity, „spuścizna” PRL w III RP etc.). Nie oznacza to, że nie należy przesyłać tekstów o innej tematyce np.: ekonomicznej, społecznej, o polityce bieżącej etc. Teksty prosimy przysyłać w formatach .rtf, .doc, .txt. Deadline na przesyłanie tekstów do najbliższego numeru – 27 kwietnia.

Kontakt do Redaktora Naczelnego:
michal.wolski(at)koliber.org

W związku z pozytywnym przyjęciem nowego numeru lubelskiego „Gońca wolności” pojawił się projekt by przekształcić to pismo w periodyk ogólnoKoLibrowy. Prosimy wszystkich chętnych KoLibrantów o przesyłanie artykułów, wywiadów, felietonów, opisów działalności w swoim Oddziale itp. Temat wiodący najbliższego numeru – PRL (czt stosunek do PRLu jest ważny, wpływ myślenia prlowskiego na elity, „spuścizna” PRL w III RP etc.). Nie oznacza to, że nie należy przesyłać tekstów o innej tematyce np.: ekonomicznej, społecznej, o polityce bieżącej etc. Teksty prosimy przysyłać w formatach .rtf, .doc, .txt. Deadline na przesyłanie tekstów do najbliższego numeru – 27 kwietnia.

Kontakt do Redaktora Naczelnego:
michal.wolski(at)koliber.org