Goniec Wolności 2 (13)/2007

Przed Wami kolejny numer „Gońca Wolności”, biuletynu lubelskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. W bieżącym numerze po raz pierwszy pojawiły się teksty członków i sympatyków Stowarzyszenia spoza Lublina. Jest to pierwszy krok ku przekształceniu „Gońca” w pismo ogólnopolskie.

Przed Wami kolejny numer „Gońca Wolności”, biuletynu lubelskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. W bieżącym numerze po raz pierwszy pojawiły się teksty członków i sympatyków Stowarzyszenia spoza Lublina. Jest to pierwszy krok ku przekształceniu „Gońca” w pismo ogólnopolskie.
W majowym numerze tematem wiodącym jest PRL, jego wpływ a elity i na zwykłych obywateli.
Poza tym artykuły dotyczące homeschoolingu i prywatyzacji szkół, szczypta polityki bieżącej, analiza odejścia Marka Jurka z PiSu oraz wywiad z Rafałem Ziemkiewiczem.
W numerze również recenzje książek: „Michnikowszczyzna” R.A. Ziemkiewicza i „Gazeta Wyborcza. Początki i okolice” S. Remuszki.
Ostatnie strony zajmują opisy działalności Stowarzyszenia Koliber m.in. kalendarium, relacja z pikniku w Celestynowie oraz oświadczenia władz Stowarzyszenia .
Zapraszamy serdecznie do lektury!
Następny numer – już w czerwcu!
Wszelkie uwagi proszę kierować na adres redaktora naczelnego umieszczony poniżej w stopce redakcyjnej.
Redakcja Gońca Wolności

Gońca można pobrać TU