Czy rządy mogą zwiększać dług publiczny Polski?

Stowarzyszenie KoLiber wraz z Press Club Polska organizuje debatę o długu publicznym, która odbędzie się 14 września, o godz. 11:30, w siedzibie PCP.

Dyskutować na ten temat będą sławy polskiego świata ekonomii: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; prof. Robert Ciborowski, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz dr Wiktor Wojciechowski, przedstawiciel Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Poruszanym argumentom podczas debaty przysłuchiwać się będą przedstawiciele środowiska dziennikarskiego oraz zaproszeni goście, w tym członkowie Honorowego Komitetu Poparcie naszej akcji „Polska bez długu”. Co paneliści będą poddawać krytyce? Proszę samemu przemyśleć materiały zebrane na specjalnej stronie kampanii: www.dlug.koliber.org .

Spotkanie organizowane jest dla dziennikarzy i zaproszonych gości. Relację z tego wydarzenia  przeczytacie Państwo na naszej stronie internetowej.

Stowarzyszenie KoLiber wraz z Press Club Polska organizuje debatę o długu publicznym, która odbędzie się 14 września, o godz. 11:30, w siedzibie PCP.

Dyskutować na ten temat będą sławy polskiego świata ekonomii: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; prof. Robert Ciborowski, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz dr Wiktor Wojciechowski, przedstawiciel Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Poruszanym argumentom podczas debaty przysłuchiwać się będą przedstawiciele środowiska dziennikarskiego oraz zaproszeni goście, w tym członkowie Honorowego Komitetu Poparcie naszej akcji „Polska bez długu”. Co paneliści będą poddawać krytyce? Proszę samemu przemyśleć materiały zebrane na specjalnej stronie kampanii: www.dlug.koliber.org .

Spotkanie organizowane jest dla dziennikarzy i zaproszonych gości. Relację z tego wydarzenia  przeczytacie Państwo na naszej stronie internetowej.