Co ma teologia do gospodarki? ZMIANA GODZINY

Zapraszamy na spotkanie z prof. Michałem Wojciechowskim*, który spróbuje odpowiedzieć na ww pytanie. Po wykładzie Profesora, przewidziana jest dyskusja.

Termin: 24 marca, godz. 15
Miejsce: ul. Śniadeckich 20 lokal 5 (parter), Warszawa

Uczestnicy spotkania otrzymają w prezencie książkę „Etyka a rozwój gospodarczy”, której prof. Wojciechowski jest współautorem.

Ilość miejsc ograniczona!

Organizatorem spotkania jest PAFERE Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego.
Stowarzyszenie KoLiber jest partnerem akcji.

* rozwiń

Michał Wojciechowski (1953) – znany jest jako pierwszy katolik świecki, który został profesorem teologii. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W sferze naukowej zajmuje się głownie biblistyką, ale także Ojcami Kościoła, apokryfami i teologią dogmatyczną. Oprócz kilkudziesięciu artykułów naukowych, często obcojęzycznych, oraz licznych haseł w encyklopediach, opublikował około dwustu pozycji popularnych i publicystycznych na tematy religijne oraz społeczne. W 2000 r. ukazał się zbiór tych artykułów w książce pt.: „Wiara-Cywilizacja-Polityka”. W 2004 roku ukazała się kolejna jego książka „W ustroju biurokratycznym”