Eksperci Centrum Analiz Kolibra we wrześniu pochylili się nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych

Efekty pracy naszych ekspertów zaowocowały opublikowaniem wrześniowego raportu „Prawo holdingowe oraz nowa rola rady nadzorczej” ale również zaopiniowaniem projektu nowelizacji do Ministerstwa Aktywów Państwowych podczas konsultacji publicznych.

Dziś zapraszamy wszystkich do obejrzenia krótkiego wywiadu tematycznego prowadzonego przez Prezesa Karola Handzela z udziałem jednego z ekspertów Centrum Analiz i współautorów raportu Łukaszem Dudkiem.

Link do raportu: https://koliber.org/files/Prawo-holdingowe-oraz-nowa-rola-rady-nadzorczej-1.pdf
Link do wywiadu: https://www.youtube.com/watch?v=EkCED6AjPVg