Centrum Analiz

Celem powołanego przez Stowarzyszenie w 2013 roku Centrum Analiz jest ukierunkowanie uwagi opinii publicznej na istotne problemy społeczno-polityczne; proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania państwa; analiza bieżących zagadnień życia publicznego; działania na rzecz poprawy jakości życia publicznego; promowanie postaw obywatelskich oraz aktywizacja społeczeństwa w ramach podejmowanych przez Centrum inicjatyw.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi publikacjami przygotowanymi przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013