Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 8 członków wybieranych bezwzględną większością głosów przez Konwent. Do kompetencji Centralnej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego pod względem legalności, gospodarności i rzetelności oraz wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu Głównego absolutorium. Centralna Komisja Rewizyjna orzeka o zgodności regulaminów ze Statutem, o ważności walnego zebrania, o prawidłowości wyboru delegatów na Konwent, o zgodności działań Zarządu Głównego i Rady Krajowej ze Statutem i regulaminami oraz rozpatrywaniem sporów między członkami Stowarzyszenia i wniosków o wykluczenie bądź wykreślenie członka Stowarzyszenia.

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Urodził się 8 sierpnia 1992 w Kaliszu. Jest absolwentem II Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Założyciel kaliskiego oddziału KoLibra, którego był prezesem w latach 2012-2013. Następnie przez 2 lata pełnił funkcje prezesa wrocławskich struktur Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia KoLiber w latach 2015-2016. Konserwatystywny zwolennik wolnego rynku. Interesuje się historią Kościoła, filozofią polityki i rynkiem mediów. Kibic piłkarski.

Więcej

Prezes Oddziału Poznań

Piotr Błaszczyk (ur. 18.11.1994 r.) Wiceprezes Zarządu. Jest jednym z założycieli KoLibra Kalisz. Skarbnik oddziału od lipca do listopada 2013 roku. Sekretarz oddziału od listopada 2013 roku do lipca 2014 roku. 23 stycznia 2015 roku mianowany na Wiceprezesa Zarządu. Student kierunku ekonomiczno – prawnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Interesuje się polityką, ekonomią i szeroko pojętą tematyką samorządu terytorialnego.

Więcej

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Rocznik ’90, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, współzałożyciel działającego na WPiA UAM Koła Naukowego Myśli Politycznej im. Friedricha von Hayeka, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie. Publicysta – od stycznia 2011 r. felietonista lokalnego tygodnika „Kurier Słupecki”, a od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. felietonista tygodnika „Wprost”, publikuje w „Nowej Konfederacji”, wcześniej także m.in. w tygodniku „Najwyższy Czas!” oraz w kwartalniku „Rzeczy Wspólne”. Ukończył z wyróżnieniem kurs Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Organizator i współorganizator licznych eventów (m.in. największy w Poznaniu protest przeciwko ACTA w 2012 r.), pomysłodawca imprezy Toast za Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim, jeden z pomysłodawców i twórców projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, zaangażowany w przeróżne projekty (m.in. prowadził lekcje ekonomii w ramach projektów Lekcje Ekonomii dla Dzieci i Lekcje Ekonomii dla Młodzieży). Wykładowca Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Interesuje się myślą polityczną, prawną i ekonomiczną, historią i filozofią, w wolnych chwilach fan dobrej książki i dobrej muzyki, a także piłki nożnej i siatkówki (szczególnie jej plażowej odmiany, którą lubi uprawiać podczas wakacji w swoich rodzinnych stronach w Giewartowie nad największym jeziorem w Wielkopolsce – Jeziorem Powidzkim), miłośnik kultury hip-hop. Światopoglądowo zawieszony gdzieś pomiędzy konserwatywnym liberalizmem a minarchistycznym paleolibertarianizmem, podobnie jak A. de Tocqueville „stworzył sobie ideę wolności umiarkowanej, statecznej i powściąganej wierzeniami, obyczajami i prawami, zachwycił się powabami tej wolności i stała się ona namiętnością jego życia”. Dlatego też działa w KoLibrze, do którego dołączył w październiku 2010 roku i w którym sprawował liczne funkcje:
sekretarz oddziału Poznań (październik 2010- styczeń 2011), wiceprezes i sekretarz oddziału Poznań (styczeń 2011 – styczeń 2012), prezes oddziału Poznań (styczeń 2012 – styczeń 2015), sekretarz Zarządu Głównego (kwiecień 2012 – grudzień 2012), Prezes Stowarzyszenia KoLiber (grudzień 2014 – grudzień 2015), sędzia Sądu Naczelnego (grudzień 2015 – grudzień 2016), przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oddziału Poznań (styczeń 2017 – grudzień 2017), przewodniczący Sądu Naczelnego (grudzień 2017-obecnie)

Więcej

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Urodzony 11.02.1993 w Poznaniu. Wielkopolanin, który oczarowany klimatem Wrocławia postanowił zamieszkać w stolicy Dolnego Śląska. Studiuje prawo oraz ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim. W KoLibrze od września 2012 r. Od I 2013 r. do VII 2014 r. sekretarz oddziału Wrocław, a od VII 2013 r. do II 2015 r. jego wiceprezes.

Więcej

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Radca prawny, koordynator Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber w Krakowie, były prezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia KoLiber oraz wiceprezes Fundacji Odmalujmy Polskę. Interesuje się powiązaniami pomiędzy prawem, polityką i ekonomią; energetyką, geopolityką, historią Polski i sportem.

Więcej