Bo państwo nie powinno się wtrącać!

KoLiber przyłącza się do akcji dopalamy.pl – bo państwo nie powinno się wtrącać!

Żeby dowiedzieć się o co chodzi zapraszamy na stronę:

www.dopalamy.pl

  • Nie podoba nam się, że państwo zupełnie się nie przejmuje stanowionym przez siebie prawem,
  • Nie podoba nam się, że państwo może zamknąć legalnie funkcjonujący biznes z dnia na dzień lub praktycznie uniemożliwić mu działalność,
  • I wreszcie nie podoba nam się, że państwo w ogóle obchodzi, kto, co, gdzie i jak zażywa.

W tradycyjnym prawie obowiązuje mądra zasada volenti non fit iniuria, co oznacza, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Po ludzku znaczy to, że jak ktoś chce się napić piwa (jednego, albo pięciu), to jego sprawa. Jeśli tego sam chce – nie wolno go przed tym bronić. Nawet, jeśli by mu to rano zaszkodziło. W polskim prawie takiej zasady nie ma.

Czytaj więcej na stronie akcji www.dopalamy.pl.

KoLiber przyłącza się do akcji dopalamy.pl – bo państwo nie powinno się wtrącać!

Żeby dowiedzieć się o co chodzi zapraszamy na stronę:

www.dopalamy.pl

  • Nie podoba nam się, że państwo zupełnie się nie przejmuje stanowionym przez siebie prawem,
  • Nie podoba nam się, że państwo może zamknąć legalnie funkcjonujący biznes z dnia na dzień lub praktycznie uniemożliwić mu działalność,
  • I wreszcie nie podoba nam się, że państwo w ogóle obchodzi, kto, co, gdzie i jak zażywa.

W tradycyjnym prawie obowiązuje mądra zasada volenti non fit iniuria, co oznacza, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Po ludzku znaczy to, że jak ktoś chce się napić piwa (jednego, albo pięciu), to jego sprawa. Jeśli tego sam chce – nie wolno go przed tym bronić. Nawet, jeśli by mu to rano zaszkodziło. W polskim prawie takiej zasady nie ma.

Czytaj więcej na stronie akcji www.dopalamy.pl.