Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Niech Zmartwychwstały Chrystus

oświeca drogi codziennego życia,

obdarza błogosławieństwem

i pomaga życie czynić szczęśliwym.

 

Radosnych, rodzinnych i ciepłych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

 

życzy

 

Zarząd Główny

Stowarzyszenia KoLiber