Białystok: Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim 21 lutego

Oddział Białystok Stowarzyszenia KoLiber oraz białostocki Klub Konserwatystów zapraszają na spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, członkiem Komitetu Honorowego „Goń z pomnika bolszewika”.

„Sposoby upamiętniania przemilczanych wydarzeń historycznych w dzisiejszych czasach” to temat wystąpienia naszego gościa. Głównym elementem spotkania będzie prelekcja ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na temat Kresów w kontekście przeszłych i bieżących wydarzeń politycznych.

Spotkajmy się we wtorek, 21 lutego o 17:30 w Kawiarni Elida, przy ul. Św. Rocha 14.

Prelekcja jest jedynie częścią szerzej zakrojonej akcji białostockiego KoLibra. Nasz Oddział wystosował projekt specjalnej uchwały Rady Miasta Białegostoku, którą to chcemy nadać nazwę „Pamięci Ofiar OUN-UPA” jednej z nowopowstających ulic (przedłużenie ulicy Piastowskiej).

Musimy zjednoczyć środowisko, by nadać akcji rozmach. Zbierajmy więc podpisy pod projektem uchwały; formularz możesz pobrać tutaj.

Z KoLibrem współpracują już m. in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej, Klub Konserwatystów, Patriotyczne Podlasie, Klub Gazety Polskiej, Młodzież Wszechpolska i inni.

Przyłącz się i ty!