Alternatywne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Białymstoku

Zapraszamy 11 listopada do Stolicy Podlasia! W Polsce w latach 20-tych w wielu miastach wznoszono symboliczne groby nieznanych żołnierzy. Autorzy i fundatorzy zazwyczaj pozostawali anonimowi. Tak też było z tablicą „Nieznanemu żołnierzowi Wolna Polska – 1914 – 1920”, która została w nocy 8 sierpnia 1925 roku podrzucona w białostockim Zwierzyńcu przez nieznanych ofiarodawców.

W Polsce w latach 20-tych w wielu miastach wznoszono symboliczne groby nieznanych żołnierzy. Autorzy i fundatorzy zazwyczaj pozostawali anonimowi. Tak też było z tablicą „Nieznanemu żołnierzowi Wolna Polska – 1914 – 1920”, która została w nocy 8 sierpnia 1925 roku podrzucona w białostockim Zwierzyńcu przez nieznanych ofiarodawców.

15 sierpnia 1925 roku, w Dniu Wojska Polskiego, została uroczyście przeniesiona na Rynek Kościuszki …między fontanną a Ratuszem. Opiekę nad nią sprawowały władze miasta, zaczęto pełnić przy niej wartę, była miejscem uroczystości harcerskich, patriotycznych, miejscem refleksji białostoczan. Po wybuchu wojny została ukryta na Cmentarzy Wojskowym, gdzie jest eksponowana obok tablicy żołnierzy poległych w czasie ostatniej wojny w pobliżu pochówków czerwonoarmistów.

Kiedy przed dwoma laty przeprowadzano remont Rynku Kościuszki, wielu mieszkańców Białegostoku domagało się przywrócenia Płyty symbolicznego Grobu. Władze miasta kategorycznie odmówiły. Zorganizowano protest, zgodę wyraził autor projektu przebudowy – wszystko bez skutki.

Spotkajmy się przy fontannie na Rynku Kościuszki dnia 11 listopada o godz. 12.30 ze zniczami. By pokazać, że pamiętamy i domagamy się pamięci o bohaterach.

Wydarzenie organizuje Oddział Białystok Stowarzyszenia KoLiber wraz z innymi organizacjami.