7. rocznica śmierci bł. Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 odszedł Nasz Papież – bł. Jan Paweł II. Zakończył się wówczas pontyfikat, który był najlepszą promocją polskości w dziejach. Zmarł największy z naszych rodaków, którego nikomu nie uda się zastąpić. Dziś – 7 lat od rozstania z nim pamiętajmy o jego nauczaniu, encyklikach, które pozostawił, licznych wskazówkach jakie kierował bezpośrednio do Polaków.

Pamiętajmy o jego stanowisku w sprawie ochrony życia, o licznych przestrogach, w których m.in. zwracał uwagę, że „demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Szczególnie ważne są jego słowa w obecnym okresie, w którym obserwujemy liczne ataki na Kościół, a osoby wierzące coraz częściej stają się obiektem dyskryminacji. Niech nauczanie bł. Jana Pawła II będzie drogowskazem dla nas, w codziennych działaniach, jakie podejmujemy – zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber