44. rocznica samospalenia Ryszarda Siwca

8 września 1968 roku podczas ogólnopolskich dożynek na Stadionie Dziesięciolecia, były żołnierz AK Ryszard Siwiec dokonał aktu samospalenia, protestując w ten sposób przeciwko inwazji na Czechosłowację. Przed dokonaniem tego czynu, Siwiec nagrał na taśmę magnetofonową przesłanie, w którym powiedział:

Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie, opamiętajcie się! Jeszcze nie jest za późno

Akt protestu Ryszarda Siwca był wyrazem bezradności tego człowieka wobec decyzji, jakie zapadały na szczytach PRL-owskiej władzy. Pamiętając o jego czynie, warto zwrócić uwagę, że dziś mamy pewien wpływ na życie publiczne i warto, byśmy to wykorzystywali, abyśmy nie byli bierni wobec zła, które dzieje się naszych oczach. Dziś nie trzeba poświęcać swego życia. Wystarczy rozumnie używać kartki wyborczej i poświęcać stale trochę swojego czasu, aby angażować się w sprawy dotyczące nas wszystkich.

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber