29.09 Rada Krajowa w Krakowie (2)

Na podstawie punktów 41 i 34 lit. d Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin: 29. września 2012 r., godz. 12.00 (pierwszy termin), 13.00 (drugi termin)

Miejsce: Kraków

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:

a. lista obecności,

b. sprawdzenie ważności mandatów,

c. wybór protokolanta.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.

4. Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.

5. Wyrażenie zgody na powołanie oddziału w Łomży

6. Wyrażenie zgody na powołanie oddziału w Siedlcach

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Seweryn Szwarocki

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

 

PS. Wszystkich, którzy mogą zachęcam do przyjazdu już na godzinę 10.00 na szkolenie organizowane przez o/Kraków „Nagrywanie i montaż materiałów filmowych – podstawowy know – how dla początkujących