W tym roku świętujemy 112. urodziny Witolda Pileckiego i z tej okazji w niedzielę 12 maja, na dzień przed rocznicą urodzin Rotmistrza, spotykamy się o godz. 14:30 pod domem, przy Al. Wojska Polskiego 40 na Żoliborzu, gdzie został on złapany i wyruszył na misję do Auschwitz. Następnie przejdziemy Marszem ulicami:

Al. Wojska Polskiego – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Pl. Krasińskich (Pomnik Powstania Warszawskiego) – Rynek Starego Miasta – Plac Zamkowy – Krakowskim Przedmieściem aż do Bazyliki Św. Krzyża gdzie o godz. 16 odbędzie się Msza również w intencji Ojczyzny i Rotmistrza Pileckiego.

Zapraszamy do udziału!